Karmaşa

Ne idüğü belirsizliğe sürüklenen hayatlar!
Onca karmaşa arasında aranan düzen.

Karmaşa içinde …

Aşk/yasak, nefret/bi-hudud, yaşam/na-müsait, ölüm/nihayet …

Güneşe inat bir karanlık.

Gece özlemekte mahı,
Kamer hasret deryasında katre!

***

Yar, bi-haber ol ateşten,
Ol ateş, olmakta bir dev!

İmkansızlığa gebe bir aşk!
Ve ayan ki ol haram!

Gönül biçare,
Akl olmuş divane.
Ruh ve beden adeta şark ve garp!

***

Herşeye rağmen AŞK!

***

Ve kapanış:
Ne sensizlik ne de sen değil ki çare!

Harun Reşit