Biz(!)

sen gecem
sen gündüzüm
sen uykusuz kalışlarım
gecenin bir yarısı uyanışlarım
sen her bi’ şeyim
herkesim
sen her ân’ım
sen her anı’m
ben
senin hiç kimsen