PHP ile Dosya Uzantısı Bulma

php

PHP ile uğraşırken bazen dosya uzantısını bulup ona göre işlem yapmak gerekiyor, dosya uzantısını bulmak için iki basit fonksiyon paylaşayım sizlerle. İlk fonksiyonumuz PHP’ nin explode( ) ve end( ) fonksiyonlarını kullanıyor:

function d_uzanti($dosya){
$d_uzanti=end(explode(".",$dosya));
return $d_uzanti;
}

İkinci fonksiyon ise PHP 4.0.3 sürümüyle birlikte gelen pathinfo( ) fonksiyonu, diğer fonksiyona göre bence daha kullanışlı:

function d_uzanti($dosya){
$d_uzanti=pathinfo($dosya);
return $d_uzanti['extension'];
}

pathinfo( ) fonksiyonuyla başka değerler de döndürebilirsiniz, şöyle ki:

$dosya_bilgisi=pathinfo('klasor/yildiz.png');
echo $dosya_bilgisi['dirname'].'</br>';
echo $dosya_bilgisi['basename'].'</br>';
echo $dosya_bilgisi['filename'].'</br>';
echo $dosya_bilgisi['extension'].'</br>';

Çıktısı:

klasor
yildiz.png
yildiz
png

Görüldüğü gibi; dirname (dizin ismi), basename (uzantılı dosya ismi), filename (uzantısız dosya ismi) ve extension (uzantı) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Kaynak:php.net